LAATUMERKIT
MERKINNÄT

LAATUMERKIT MERKINNÄT

LAATUMERKIT & MERKINNÄT

Seuraavassa haluamme tiedottaa erilaisten laatumerkkien, merkintöjen, hyväksyntöjen ja muiden sellaisten avainsanojen merkityksestä, joita käytetään usein lattia-asennuksen raaka-aineiden alalla tai jotka löytyvät usein etiketeistä ja tuotetietolehdistä.

Asuintilojen käyttäjille ovat myrkyttömyys ja päästöttömyys sekä asumisterveys erittäin tärkeitä aiheita. Vastaavilla päästömerkeillä, kuten EMICODE tai Sininen Enkeli, voivat valmistajat todistaa tiukkojen vaatimusten täyttämisen.

Kokonaisten rakennusten kestävyyden systemaattinen edistäminen ja dokumentointi on kuluneina vuosina tullut osaksi monia rakennusten sertifiointijärjestelmiä. Seuraavassa olemme kuvanneet lyhyesti Saksassa, mutta myös Euroopassa olennaisia rakennusten sertifiointijärjestelmiä DGNB, LEED ja BREEAM. Tärkeää on tässä tietää, ettei sertifiointia suoriteta yksittäisille tuotteille, vaan koko rakennukselle. Rakennustuotteiden on täytettävä kulloinkin tiettyjä kriteereitä, jotta niitä saa käyttää kestävissä rakennuksissa.

EMICODE kuvaa lattia-asennuksen raaka-aineiden ja muiden rakennustuotteiden päästökäyttäytymistä kohdistamalla ne päästöluokkiin EC 1 Plus - EC 2 (järjestys vastaa lisääntyvää päästökorkeutta). Käytännöllistä merkitystä on tällöin vain luokilla EC 1 Plus (erittäin vähäpäästöinen Plus) ja EC 1 (erittäin vähäpäästöinen). EMICODE on laajimmalle levinnyt ympäristömerkki lattia-asennuksen raaka-aineilla. Merkintä tapahtuu vapaaehtoisesti valmistajan toimesta vastaavan tuotepäästötarkastuksen ja GEV:n (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte, päästövalvottujen lattia-asennuksen raaka-aineiden, liimojen ja rakennetuotteiden yhteisö) suorittaman lisenssin myöntämisen jälkeen. EMICODE on ainoa lattia-asennuksen raaka-aineiden laatumerkki, jossa tuotteet ostetaan vapailta markkinoilta ja tarkastetaan tarkastuslaitoksessa EMICODEn noudattamisen suhteen. Jos havaitaan rikkeitä, uhkaavat valmistajaa rangaistusseuraamukset tai jopa EMICODE-lisenssin takaisinotto.

 

Tästä päästään Emicode-videoon.

 

Linkki Emicode-videoon

 

www.emicode.com

Sininen Enkeli myönnetään erilaisille tuotekategorioille kulloinkin niille olennaisten tarkastuskriteerien mukaisesti. Lattia-asennuksen raaka-aineet tarkastetaan RAL-UZ 12a:n mukaisesti. Päästökäyttäytymisen ulkoisen tarkastuksen ja muiden ainesosia ja astian tai tietolehden ohjeita koskevien vaatimusten täyttymisen jälkeen myöntää Saksan laadunvarmistuksen ja merkinnän laitos (RAL) Sininen Enkeli -lisenssin. Merkintä Sinisellä Enkelillä tapahtuu vapaaehtoisesti. Yksityiselle loppukäyttäjälle se on kaikkein tunnetuin ympäristömerkintä.

 

Tästä saat lisätietoja Sinisestä Enkelistä.

 

Linkki

www.blauer-engel-de

CE-merkinnällä tuotteen valmistaja vahvistaa, että tuote täyttää perustana olevan eurooppalaisen standardin vaatimukset. Tuotteet, joille on olemassa yhdenmukaistettu EN-standardi (tai ETAG), on CE-merkittävä ja valmistajan on todistettava laatua varmistavat toimenpiteet. CE-merkintä tuotepakkauksessa toistaa tuotteen tärkeimmät tekniset suoritusominaisuudet uudelleen, kuten esim. lattiatasoitteen paineenkestävyyden. Esimerkkejä lattia-asennuksen raaka-aineiden alalta ovat tasoituslaasti (→ DIN EN 13813) tai laattaliima (→ DIN EN 12004). CE-merkintä ei ole sellaisenaan mikään tuotteen laatuominaisuus. Merkinnällä valmistaja ottaa kuitenkin vastuun siitä, että kaikkia ilmoitettuja suoritusominaisuuksia valvotaan ja että ne säilytetään pysyvästi. Tämän lisäksi valmistajan on asetettava asiakkaittensa käyttöön kaikista CE-merkityistä rakennustuotteista niin kutsutun suoritustasoilmoituksen (yleensä verkkosivulla), jossa on myös ilmoitettu tuotteen olennaiset suoritustiedot.

Vaatimustenmukaisuusmerkki (Übereinstimmungszeichen, lyhennettynä myös Ü-merkki) on merkkinä rakennustuotteen käytettävyydestä Saksassa. Vaatimustenmukaisuusmerkintä todistaa, että kyseinen tuote täyttää Saksan rakennustekniikan laitoksen (DIBt) kansalliset rakennusvalvonnalliset vaatimukset tiettyjen tuoteominaisuuksien todistamisesta. Tämä koskee esimerkiksi lattiapäällysteaineita tai parkettiliimoja taikka parkettilakkoja ja öljyjä, joita on koskenut Saksassa hyväksyntävelvollisuus jo n. 10 vuoden ajan, jos näitä tuotteita käytetään oleskelutiloissa. Liimojen tai parkettilakkojen tapauksessa hyväksyntä annetaan, jos tietyt päästökäyttäytymistä koskevat vaatimukset on todistettu vastaavalla päästötarkastuksella.

Sallittua ei ole kuitenkaan enää DIBt:n pitkäaikainen käytäntö, jossa jo CE-merkinnällä varustettuja tuotteita säädeltiin lisäksi rakennusvalvonnallisesti, kuten esimerkiksi lattiapäällysteiden ja parketin tapauksessa. Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) 16. lokakuuta 2014 päivätyllä tuomiolla C-100/13 eivät tällaiset kansalliset lisävaatimukset ole enää sallittuja eurooppalaisille yhdenmukaistetuille (CE-merkityille) rakennustuotteille. Tällaisten tuotteiden yhdenmukaisuusmerkkivelvollisuus ei ole ollut siksi enää voimassa 16.10.2016 lähtien.

The steering wheel or “wheelmark” is the conformity symbol in use across the European Union, which endorses the product’s suitability for use as ship equipment. A requirement is the existence of a defined flammability test for the product (EC type examination → module B) as well as regular supervision of quality assurance procedures at the production site by an authorised certification body (→ module D) The carrier of the steering wheel is IMO, International Maritime Organisation, a sub-organisation of the UN.

Here you can find all relevant certificates in the “IMO certificates” category.

Steuerrad Logo

The M1 label, for particularly low-emission products, is issued by the Building Information Foundation RTS (Helsinki, Finland) and is mainly prevalent in the Scandinavian nations. There is also an emissions test that must be conducted for this emissions label, but it’s different from most emissions tests in that the product here also undergoes an odour test.

Finnisches M1-Label

DGNB e.V. (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Saksan kestävän rakentamisen yhteisö) myöntää kestävän rakentamisen puitteissa laatumerkin kestävälle rakentamiselle. DGNB on kehittänyt rakennusten sertifiointijärjestelmän, joka arvioi rakennukset kattavasti. Se arvioi käytännössä rakennuksen ekologiset, sosiokulttuuriset sekä taloudelliset näkökulmat. Toisiin rakennusten sertifiointijärjestelmiin (LEED, BREEAM) nähden DGNB-laatumerkki keskittyy erittäin intensiivisesti rakennuksen talouteen. Rakennuksille voidaan myöntää aina saavutetun kokonaispistemäärän mukaan DGNB-platinaa, -kultaa tai -hopeaa.

Jotta rakennustuotteita saataisiin käyttää DGNG-rakennushankkeessa, niiden on täytettävä tiettyjä kriteereitä. DGNB:ssä tuotteiden vaikutuksella sisätilan ilmanlaatuun on suuri merkitys. Siinä käytettävät tuotteet voivat saavuttaa neljä eri laatutasoa, jolloin 1 on alhaisin ja 4 paras laatutaso. Sen lisäksi DGNB-järjestelmässä laaditaan kokonaisrakennusta koskeva ympäristötase. Tällöin merkittävässä asemassa ovat ohjelma-asiakirjat (EPD).

UZIN UTZ on DGNB-jäsen vuodesta 2008.

Lisätietoja DGNB:stä

To make planning sustainable buildings easier, the German Sustainable Building Council developed the DGNB Navigator. The free online database holds all the information necessary about sustainable building products in one place. The data stored about these installation products, architects, and planners provides comprehensive information that was prepared to match about 50 DGNB criteria, without expending a lot of effort researching. Products with a complete LCA are also awarded the DGNB Navigator Label. If you enter the registration code from the Navigator Label on the DGNB Navigator homepage, you’ll be taken directly to the product page.

Find out more about DGNB

DGNB-Navigator Label

LEED is an American building certification system that is used internationally. LEED stands for “Leadership in Energy and Environmental Design”. The evaluation system sets standards for buildings that are top-performing in terms of ecology and socioculture.

Building products must meet certain requirements for VOC content and, since the last revision of the LEED system, indoor air quality. There are also requirements regarding the source and the proportion of recycled materials used.

Products that carry the “LEED contributing product” button on the packaging or product data sheet meet the VOC and indoor air quality requirements under LEED and are thus best suited for LEED projects.

LEED Logo

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on rakennusten sertifiointijärjestelmä, joka on peräisin Iso-Britanniasta, mutta joka on vakiintunut nyt jo moneen maahan. Arviointijärjestelmä antaa kattavan katsauksen rakennusten kestävyyden ekologisiin ja sosiokulttuurisiin näkökulmiin. Rakennukset voivat tällöin täyttää BREEAM-kriteerit arvosanalla "täytetty, hyvä, erittäin hyvä, mainio ja erinomainen".

Myös BREEAM asettaa tuotteille vaatimuksia, jotka liittyvät pääasiassa sisätilan ilmanlaatuun. Lisäksi tiettyjä terveyttä vaarantavia aineita ei saa käyttää BREEAM-rakennushankkeissa.

Environmental Product Declarations (EPD) are documents inspected by independent third parties, which state the environmental impacts of a product throughout its life cycle. They also contain information about emissions behaviour and fire resistance, among other things. The symbol is awarded by the German Institute for Construction and Environment.

Learn more about the EPD here.

EPD Logo

UZIN sustainability data sheets contain all the important information about the environmental performance of a product at a glance. They provide information about building certification (DGNB, LEED, BREEAM), labelling, and indoor air quality. They also contain short versions of the same product-specific LCA data that can be found in an EPD.

The UZIN sustainability data sheets or located on each product page, or can be sent upon request.

The Uzin Ecoline is a product line that puts a special emphasis on good indoor air quality. Products that carry this logo are distinguished by no less than two emissions badges, namely the EMICODE and Blue Angel.

Learn more about it under UZIN ECOLINE.

UZIN ÖKOLINE Logo

Installation systems for screeds, flooring and wood flooring

Machinery and special tools for subfloor preparation and installation of floor coverings

Complete product range for the installation, renovation and maintenance of wood flooring

Resin flooring with passion for design

Installation systems for tiling and natural stone

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke