LAATUMERKIT
MERKINNÄT

LAATUMERKIT MERKINNÄT

LAATUMERKIT & MERKINNÄT

Seuraavassa haluamme tiedottaa erilaisten laatumerkkien, merkintöjen, hyväksyntöjen ja muiden sellaisten avainsanojen merkityksestä, joita käytetään usein lattia-asennuksen raaka-aineiden alalla tai jotka löytyvät usein etiketeistä ja tuotetietolehdistä.

Asuintilojen käyttäjille ovat myrkyttömyys ja päästöttömyys sekä asumisterveys erittäin tärkeitä aiheita. Vastaavilla päästömerkeillä, kuten EMICODE tai Sininen Enkeli, voivat valmistajat todistaa tiukkojen vaatimusten täyttämisen.

Kokonaisten rakennusten kestävyyden systemaattinen edistäminen ja dokumentointi on kuluneina vuosina tullut osaksi monia rakennusten sertifiointijärjestelmiä. Seuraavassa olemme kuvanneet lyhyesti Saksassa, mutta myös Euroopassa olennaisia rakennusten sertifiointijärjestelmiä DGNB, LEED ja BREEAM. Tärkeää on tässä tietää, ettei sertifiointia suoriteta yksittäisille tuotteille, vaan koko rakennukselle. Rakennustuotteiden on täytettävä kulloinkin tiettyjä kriteereitä, jotta niitä saa käyttää kestävissä rakennuksissa.

EMICODE kuvaa lattia-asennuksen raaka-aineiden ja muiden rakennustuotteiden päästökäyttäytymistä kohdistamalla ne päästöluokkiin EC 1 Plus - EC 2 (järjestys vastaa lisääntyvää päästökorkeutta). Käytännöllistä merkitystä on tällöin vain luokilla EC 1 Plus (erittäin vähäpäästöinen Plus) ja EC 1 (erittäin vähäpäästöinen). EMICODE on laajimmalle levinnyt ympäristömerkki lattia-asennuksen raaka-aineilla. Merkintä tapahtuu vapaaehtoisesti valmistajan toimesta vastaavan tuotepäästötarkastuksen ja GEV:n (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte, päästövalvottujen lattia-asennuksen raaka-aineiden, liimojen ja rakennetuotteiden yhteisö) suorittaman lisenssin myöntämisen jälkeen. EMICODE on ainoa lattia-asennuksen raaka-aineiden laatumerkki, jossa tuotteet ostetaan vapailta markkinoilta ja tarkastetaan tarkastuslaitoksessa EMICODEn noudattamisen suhteen. Jos havaitaan rikkeitä, uhkaavat valmistajaa rangaistusseuraamukset tai jopa EMICODE-lisenssin takaisinotto.

 

Tästä päästään Emicode-videoon.

 

Linkki Emicode-videoon

 

www.emicode.com

 

 

 

Sininen Enkeli myönnetään erilaisille tuotekategorioille kulloinkin niille olennaisten tarkastuskriteerien mukaisesti. Lattia-asennuksen raaka-aineet tarkastetaan RAL-UZ 12a:n mukaisesti. Päästökäyttäytymisen ulkoisen tarkastuksen ja muiden ainesosia ja astian tai tietolehden ohjeita koskevien vaatimusten täyttymisen jälkeen myöntää Saksan laadunvarmistuksen ja merkinnän laitos (RAL) Sininen Enkeli -lisenssin. Merkintä Sinisellä Enkelillä tapahtuu vapaaehtoisesti. Yksityiselle loppukäyttäjälle se on kaikkein tunnetuin ympäristömerkintä.

 

Tästä saat lisätietoja Sinisestä Enkelistä.

 

Linkki

www.blauer-engel-de

CE-merkinnällä tuotteen valmistaja vahvistaa, että tuote täyttää perustana olevan eurooppalaisen standardin vaatimukset. Tuotteet, joille on olemassa yhdenmukaistettu EN-standardi (tai ETAG), on CE-merkittävä ja valmistajan on todistettava laatua varmistavat toimenpiteet. CE-merkintä tuotepakkauksessa toistaa tuotteen tärkeimmät tekniset suoritusominaisuudet uudelleen, kuten esim. lattiatasoitteen paineenkestävyyden. Esimerkkejä lattia-asennuksen raaka-aineiden alalta ovat tasoituslaasti (→ DIN EN 13813) tai laattaliima (→ DIN EN 12004). CE-merkintä ei ole sellaisenaan mikään tuotteen laatuominaisuus. Merkinnällä valmistaja ottaa kuitenkin vastuun siitä, että kaikkia ilmoitettuja suoritusominaisuuksia valvotaan ja että ne säilytetään pysyvästi. Tämän lisäksi valmistajan on asetettava asiakkaittensa käyttöön kaikista CE-merkityistä rakennustuotteista niin kutsutun suoritustasoilmoituksen (yleensä verkkosivulla), jossa on myös ilmoitettu tuotteen olennaiset suoritustiedot.

Vaatimustenmukaisuusmerkki (Übereinstimmungszeichen, lyhennettynä myös Ü-merkki) on merkkinä rakennustuotteen käytettävyydestä Saksassa. Vaatimustenmukaisuusmerkintä todistaa, että kyseinen tuote täyttää Saksan rakennustekniikan laitoksen (DIBt) kansalliset rakennusvalvonnalliset vaatimukset tiettyjen tuoteominaisuuksien todistamisesta. Tämä koskee esimerkiksi lattiapäällysteaineita tai parkettiliimoja taikka parkettilakkoja ja öljyjä, joita on koskenut Saksassa hyväksyntävelvollisuus jo n. 10 vuoden ajan, jos näitä tuotteita käytetään oleskelutiloissa. Liimojen tai parkettilakkojen tapauksessa hyväksyntä annetaan, jos tietyt päästökäyttäytymistä koskevat vaatimukset on todistettu vastaavalla päästötarkastuksella.

Sallittua ei ole kuitenkaan enää DIBt:n pitkäaikainen käytäntö, jossa jo CE-merkinnällä varustettuja tuotteita säädeltiin lisäksi rakennusvalvonnallisesti, kuten esimerkiksi lattiapäällysteiden ja parketin tapauksessa. Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) 16. lokakuuta 2014 päivätyllä tuomiolla C-100/13 eivät tällaiset kansalliset lisävaatimukset ole enää sallittuja eurooppalaisille yhdenmukaistetuille (CE-merkityille) rakennustuotteille. Tällaisten tuotteiden yhdenmukaisuusmerkkivelvollisuus ei ole ollut siksi enää voimassa 16.10.2016 lähtien.

DGNB e.V. (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Saksan kestävän rakentamisen yhteisö) myöntää kestävän rakentamisen puitteissa laatumerkin kestävälle rakentamiselle. DGNB on kehittänyt rakennusten sertifiointijärjestelmän, joka arvioi rakennukset kattavasti. Se arvioi käytännössä rakennuksen ekologiset, sosiokulttuuriset sekä taloudelliset näkökulmat. Toisiin rakennusten sertifiointijärjestelmiin (LEED, BREEAM) nähden DGNB-laatumerkki keskittyy erittäin intensiivisesti rakennuksen talouteen. Rakennuksille voidaan myöntää aina saavutetun kokonaispistemäärän mukaan DGNB-platinaa, -kultaa tai -hopeaa.

Jotta rakennustuotteita saataisiin käyttää DGNG-rakennushankkeessa, niiden on täytettävä tiettyjä kriteereitä. DGNB:ssä tuotteiden vaikutuksella sisätilan ilmanlaatuun on suuri merkitys. Siinä käytettävät tuotteet voivat saavuttaa neljä eri laatutasoa, jolloin 1 on alhaisin ja 4 paras laatutaso. Sen lisäksi DGNB-järjestelmässä laaditaan kokonaisrakennusta koskeva ympäristötase. Tällöin merkittävässä asemassa ovat ohjelma-asiakirjat (EPD).

UZIN UTZ on DGNB-jäsen vuodesta 2008.

Lisätietoja DGNB:stä

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on rakennusten sertifiointijärjestelmä, joka on peräisin Iso-Britanniasta, mutta joka on vakiintunut nyt jo moneen maahan. Arviointijärjestelmä antaa kattavan katsauksen rakennusten kestävyyden ekologisiin ja sosiokulttuurisiin näkökulmiin. Rakennukset voivat tällöin täyttää BREEAM-kriteerit arvosanalla "täytetty, hyvä, erittäin hyvä, mainio ja erinomainen".

Myös BREEAM asettaa tuotteille vaatimuksia, jotka liittyvät pääasiassa sisätilan ilmanlaatuun. Lisäksi tiettyjä terveyttä vaarantavia aineita ei saa käyttää BREEAM-rakennushankkeissa.

Installation systems for screeds, flooring and wood flooring

Machinery and special tools for subfloor preparation and installation of floor coverings

Complete product range for the installation, renovation and maintenance of wood flooring

Resin flooring with passion for design

Installation systems for tiling and natural stone

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke